Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smitteverntiltak.
Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smitteverntiltak.
Les mer

Miljø og samfunnsansvar

CSR bilde -480x388px

Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar

SAMFUNNSANSVAR
I kraft av å være en viktig aktør og sysselsetter i vårt lokalsamfunnet har Vinterbro Senter både en forpliktelse og en mulighet til å kunne drive miljøriktig og påvirke miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning.

Sammen med vår eier Steen & Strøm har vi utviklet en CSR-strategi som fokuserer på miljø og bærekraft, men som også tar et ansvar i forhold til vårt lokalsamfunn og dets innbyggere. Vi kaller denne strategien Act For Good.

Act For Good er bygget opp rundt tre sentrale fokusområder:
- Act For The Planet: Sikre fokus på at Vinterbro/Steen & Strøm bidrar positivt til vår påvirkning på miljøet
- Act For Territories: Være en positiv bidragsyter til vårt lokalsamfunn gjennom samarbeid og utvikling
- Act For People: Verdiskapning gjennom fokus på mennesker i alle aktiviteter

Du kan lese mer om Act For Good her

Vi prioriterer miljø- og sosial ansvarlighet høyt og vi jobber målrettet og langsiktig med samfunnsansvar i tråd med miljøledelsessystemet ISO 14001.

Dette innebærer blant annet:
Reduksjon av strømforbruk og CO2-utslipp
- Høy avfallssorteringsgrad og høyest mulig gjenbruk
- Etterspørsel av miljøvennlige varer ved innkjøp
- Tilrettelegge for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.
- Vår ambisjon er å skape miljøer der det er attraktivt å møtes, både i og rundt senteret.

Senterets drift er sertifisert i henhold til ISO 14001 – se sertifikat her
Vinterbro Senter er BREEAM IN-Use Part 1 sertifisert – se sertifikat her