Hvilesoner

Avslapningsområder

Vi har flere hvilesoner rundt på senteret. Unn deg en pust i bakken :)